Моргана

Morgana 510 Feeder/Collator

Пристаплива сортирка со висок капацитет, за дигитално и "litho" печатење

Morgana BM350-500 Booklet Maker

Morgana BM350/500 - модуларна машина за изработка на брошури за големи и мали центри.

Morgana BM61 Booklet Maker

Компактен и пристаплив изработувач на брошури со рачно полнење и можност за колатор.