Plockmatic AC 4000 Accumulator

product-img

Plockmatic AC 4000 Accumulator

Основни карактеристики:
Големина на документ: Min: 93 x 210 mm, Max: 210 x 297 mm (A4)

Со додавање на Plockmatic AC 4000 Accumulator, се овозможува целиот систем да се спои со многу брзиот и интелигентен SF 4000 SheetFeeder со оптичко читање (OMR или бар код) или директно на дигитален уред за печатење. Документи од SF 4000 или од принтер се собираат и заедно со материјалите од останатите модули, по посакуваниот редослед, се сместуваат во пликоата. Со користење на оптичкиот читач доаѓаат до израз сите предности на персонализирана пошта.

Модел Plockmatic AC 4000 Accumulator
Формат на хартија Min: 93 x 210 mm Max: 210 x 297 mm (A4) 216 x 279 mm (letter)
Дебелина на документ Min: 80 gsm Max: 8 mm
Положба Portrait или landscape
Тежина на уредот 19 kg