Riso Maкедонија

Коимпекс е овластен дистрибутер за Riso машини во Македонија

Повеќе

ЗА КОИМПЕКС – RISO МАКЕДОНИЈА

Во денешно време е се помал бројот на печатарски работи кои може да се изработат во големи серии доволни за профитабилен печат во офсет. Во исто време, како и во светот, така и кај нас, се зголемува тенденцијата, за помалку променлив, персонализиран печат и работи кои се подложени на чести промени или мораат да се изработат во кратко време. Ваквите специфични работи се се почести, не само поради растот на бројот на мали фирми, туку и поради промената на начинот на размислување на големите фирми, кои имаат сфатено дека дигиталното печатење (Riso) овозможува нивниот производ полесно да се забележи и да се промовира на точно одреден дел од корисниците.

Понуда од брендовите