Plockmatic VF 1008 Feeder

product-img

Plockmatic VF 1008 Feeder

Основни карактеристики:
Број на фиоки: 8 / 16 / 24

Plockmatic VF 1008 претставува два система во еден, хибрид collator и feeder, и припаѓа во најмодерната група на сортирки со вакуумско вовлекување на хартијата. Големата брзина на составување на сетовите, работата со различни типови хартија, од NCR, па до премачкани хартии со големи тежини, feeder функцијата со можност на програмирано вовлекување, го прават овој модел идеален за комбинација на класични офсетни и дигитални работи. Модулот кула се состои од 8 фиоки со голем капацитет, а можно е да се спојат 3 кули во серија, со што системот добива 24 фиоки. На сортирката можно е да се спои уред за изработка на брошури BM 2000 кој има потполна комуникација со сортирката во смисол на автоматско подесување на форматот на хартијата и брзината.

Модел Plockmatic VF 1008 Feeder
Капацитет 40 mm
Брзина на составување до 3.800 сетови/час
Формат на хартија min: 120x210 mm max: 325x470 mm
Тежина на хартија 50 - 240 gsm
Feeder mode до 6.000 сетови/час
Детекција на грешки Двојно вовлекување, невовлекување, празна фиока, заглавување, полна излезна фиока
Останато програматор, дисплеј