Morgana BM61 Booklet Maker

product-img

Morgana BM61 Booklet Maker

Компактен и пристаплив изработувач на брошури со рачно полнење и можност за колатор.

BM60/61 изработувачот на брошури на Morgana е компактен и едноставен за користење. Тој може да изработува брошури до 88 страници на хартија со тежина од 80gsm. Машината доаѓа во две варијанти: BM 60 овозможува само рачно полнење, додека BM61 е опремена со странична единица и може да биде приклучена на C/AC 510 колаторот за да се овозможи поголема автоматизираност на процесот на изработка на брошури.

Модел Morgana BM60/61 Booklet Maker
Големина на брошура од A4 до A6 (само BM60)
Тежина на материјал 60gsm - 250gsm
Капацитет до 88 странични брошури на 80gsm
Брзина 1800 брошури/час
Хефтање странично/на агол Автоматизирано хефтање и преклопување
Брошура Morgana BM60/61 Booklet Maker