Plockmatic BST 4000 Belt Stacker

product-img

Plockmatic BST 4000 Belt Stacker

Основни карактеристики:
Капацитет: C4: 1500 пликоа, C5: 2500 пликоа, DL: 1200 пликоа

Модел Plockmatic BST 4000 BeltStacker
Капацитет C4: 1500 пликоа C5: 2500 пликоа DL: 1200 пликоа
Порамнување Средина, лево и десно
Брзина на лента Прилагодлива
Преклопување на пликоа Прилагодливо