Plockmatic TF 4000 Tower Feeder

product-img

Plockmatic TF 4000 Tower Feeder

Основни карактеристики:
Број на фиоки: 6
Капацитет на фиоки: 28mm

| Модел | Plockmatic TF 4000 TowerFeeder | Број на фиоки | 6 | Капацитет на фиоки | 28 mm | Формат на хартија | Min: 99 x 210 mm Max: 210 x 297 mm (A4) 216 x 279 mm (letter) | Тежина на хартија | Min: 80 gsm Max: 260 gsm | Виткање на материјали | Pola и C-fold | Детекција | Невовлекување и двојно вовлекување