Morgana 510 Feeder/Collator

product-img

Morgana 510 Feeder/Collator

Пристаплива сортирка со висок капацитет, за дигитално и “litho” печатење.

Серијата 510 фидер/колатор се заснова на 10 стандардни полици, кула со висок капацитет и централна регистрација. Достапни се четири различни модели, C 510 Collator, CF 510 Feeder / Collator, AC 510 Collator со раздвојување со воздух и ACF 510 Feeder Collator со раздвојување со воздух.

Модел Morgana 510 Feeder/Collator
Мах. големина на хартија 120 x 210mm
Брзина на сортирање до 4000 сета во collating мод
Предност Уникатно воздушно двоење со AC/ACF единиците
Предност Лесен за програмирање и можност за меморирање задачи
Предност Компатибилен со BM61/200e/2000S системите
Брошура Morgana 510 Feeder/Collator

За разлика од сите други фидер системи на пазарот, новите модели 510 AC / ACF на Morgana нудат единствен систем за раздвојување со помош на воздух. Секоја полица има вентилатори кои дуваат воздух во магацинот од две страни што радикално го подобрува хранењето на статички наполнетата хартија. Поделбата на воздухот во серија 510 поставува нов фидер стандард, идеален за дигитално печатените медиуми.