Принтери

Riso ComColor GD Серија

Мал трошок, голема добивка