Сервис

Сертифициран, професионален сервис

Сервисот како еден од најважните сегменти од одржувањето на “Riso” и “Plockmatic” е сериозно сфатен од страна на нашата фирма. Со помош на нашите сертифицирани сервисери овозможуваме детален и професионален сервис во било кое време. Со нашата поддршка ние се трудиме да го одржиме и продолжиме животниот век на вашата машина со колку сто е можно помалку застои, но за да бидеме успешни во тоа имаме неколку препораки за вас:

  • Никогаш немојте да користите неоргинални производи;
  • Никогаш немојте да дозволите неовластен сервис да ви ја поправа машината.

За сите останати прашања пратете ни порака преку нашата контакт страна или побарајте не на +389 75 41 55 16.

Сервис